For at komme i gang med prøveboringen er det nødvendigt for Total at indhente en række tilladelser fra Frederikshavn kommune. I første omgang indhentes der udelukkende tilladelser til brug for den første dybdeboring, projektets fase 1 (læs mere om den aktuelle status og hvad du kan gøre her). Denne dybdeboring skal bruges til at udtage en kerneprøve, der kan vise indholdet af gas i skiferen. Hvis skiferen indeholder tilstrækkelig med gas, vil selskaberne foretage en egentlig hydraulisk frakturering. Fraktureringen vil kræve indhentning af yderligere tilladelser. 

Tilladelse til dybdeboring - fase 1

For at kunne gå i gang med dybdeboringen har Total d. 1 oktober 2012 anmeldt dybdeboringen til kommunen. Byrådet har efterfølgende, i februar 2013, besluttet at der var brug for en fuld VVM-redegørelse før en eventuel tilladelse kan gives. Udførslen af VVM'en er nu afsluttet og godkendt af kommunen, og Total forventer nu at kunne gå i gang med prøveboringen i maj 2015 

Udover anmeldelsen har Total den 19. september 2012 ansøgt om vandindvindingstilladelse til to brønde. Da der skal bruges en del vand til prøveboringerne, vil selskaberne foretage deres egen vandudvinding, hvilket kræver en selvstændig tilladelse. Denne tilladelse er allerede givet af kommunen. 

Derudover kræver dybdeboringen byggetilladelse og landvindingstilladelse. Disse to ansøgninger har kommunen ligeledes godkendt.

På grund af den store modstand som planerne er blevet mødt med i kommunen, blev det på et byrådsmøde i Frederikshavn kommune den 3 december 2012 besluttet at: "Byrådet opfordrer Klima- og Energiministeren til at genoverveje beslutningen om at udvindekifergas i Vendsyssel. Byrådet finder for det første, at grundvandet ikke bør udsættes for de risici, der er forbundet med udvindingen.  For det andet finder byrådet ikke, at udvindingen af skifergas er i overensstemmelse med regeringens målsætning om et fossilfrit Danmark, eller for den sags skyld i overensstemmelse med den lokale målsætning om at gøre Frederikshavn Kommune til en grøn, bæredygtig og vedvarende energikommune."

Byrådet har efterfølgende fået dette svar tilbage fra Klima- og Energiminister Martin Lidegaard:

Brev fra Martin Lidegaard til Frederikshavn kommune (578,4 KB)

Den 10 januar afholdt kommunen et informationsmøde for borgere i kommunen for at informere om projektet. Se de forskellige præsentationer fra mødet her:

Frederikshavn kommune har oprettet en hjemmeside hvor de løbende opdatere omkring forløbet og hvor de forskellige ansøgninger fra Total ligger. Derudover har vi samlet de forskellige anmeldelser fra Total og de tilladelser der er givet af kommunen her:

I 2010 udførte Shell nogle lignende prøveboringer efter skifergas i Skåne, Sverige. Billedet er fra en af deres borepladser i Horby (foto: Kicki Myrberg)

Frakturering - fase 2

Prøvefraktureringen er i modsætning til den foregående dybdeboring VVM-pligtig. Selvom Total sandsynligvis først vil ansøge kommunen om tilladelse til at udføre en hydraulisk frakturering efter at have analyseret resultatet af dybdeboringen, har selskaberne allerede sat gang i det forberedende arbejde til den kommende VVM-undersøgelse. Selskaberne har således hyret konsulentfirmaet Rambøll til at lave det forberedende arbejde, så materialet er klar når der ansøges om tilladelse.

Planerne for de jyske prøveboringer blev fremlagt på et borgermøde i Dybvad i august 2012. Hele mødet kan høres her.

Prøveboringer i Frederikshavn Kommune

Den første periode fra tilladelsen til at prøvebore et sted i Nordjylland blev givet i 2010 har Total og Nordsøfonden brugt på at indsamle data omkring undergrunden. Nu skal der laves en fuld VVM (vurdering af virkning på miljøet) undersøgelse før de evt. kan gå i gang med at prøvebore. Debatperioden for at indsende kommentarer, forslag og ideer til kommunen omkring denne fase er åben lige nu - så læs mere om det, og skriv til kommunen herfra.

Stedet for prøveboringerne er en tidligere grusgrav lidt uden for Dybvad.

Vis stort kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »